Bài tập chia động từ O>UE; E>IE; E>I

Để làm được các bài tập này một cách chính xác nhất có thể, thì em có lời khuyên đó là chị phải học thuộc cách chia các động từ bất quy tắc trước đã.
Có tất cả 8 đường link để chị làm bài tập. Chị coppy từng đường link, rồi dán lên google rồi làm từng bài một nhá

Đầu tiên là từ O>UE
1.https://spanishconmaria.com/los-verbos-irregualres-en-espanol-o-ue/

2.https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/10/verbos-presente-irregular-o-ue.pdf


3.https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/presente-indicativo/irregulares-o-ue-escribir

4.https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/presente-indicativo/irregulares-o-ue-completar

Tiếp theo là từ E>IE

5.https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/10/verbos_presente_irregular_e_ie.pdf

6.https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/10/verbos_presente_irregular_e_ie.pdf

Tiếp đến là các bài tập chia động từ từ E>I

7.https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/10/verbos-presente-irregular-e-i.pdf

Và cuối cùng là bài tập về cách chia các động từ bất quy tắc

8.https://www.spanishunicorn.com/ejercicio-gramatica-conjugacion-verbos-irregulares-1/

 

Tìm hiểu về động từ phản thân

 

Động từ phản thân là những động từ mà chủ thể thực hiện hành động cũng là đối tượng nhận kết quả của chính hành động đó
Dạng nguyên thể của động từ phản thân luôn là: động từ nguyên thể+ SE ( viết liền chứ không tách nhau ra chị he)

Khi chia động từ phản thân, ngoài phần động từ thì SE cũng sẽ được chia tương ứng với các ngôi.

Các ngôi Đại từ phản thân tương ứng với các ngôi
Yo

él/ella/usted
nosotros/as
vosotros/as
ellos/ella/ustedes
Me
te
se
nos
os
se

Vậy khi chia động từ phản thân, bao giờ cũng sẽ có hai phần: chia đại từ phản thân+ chia động từ tương ứng với các ngôi.
Ví dụ: LLAMARSE ( to call oneself)

Các ngôi Đại từ phản thân Động từ
Yo

él/ella/usted
nosotros
vosotros ellos/ella/ustedes
me
te
se
nos
os
se
Llamo
Llamas
Llama
Llamamos
Llamáis
Llaman

LEVANTARSE ( to get up) Thức dậy

Các ngôi Đại từ phản thân Động từ
yo

él/ella/usted
nosotros
vosotros
ellos/ella/ustedes
me
te
se
nos
os
se
Levanto
Levantas
Levanta
Levantamos
Levantáis
Levantan

Dưới đây là một số ví dụ về động từ phản thân đơn giản nè chị

Todos los días me levanto a las 6
Ngày nào tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ
Carmen se queja mucho de su esposo.
Carmen phàn nàn rất nhiều về chồng của cô ấy
Ella se sienta ahí desde las 2 de la tarde
Cô ấy đã ngồi ở đó từ lúc 2 giờ chiều.

Đây là các động từ phản thân phổ biến:

·

 • aburrirse = to get bored
  acostarse 
  = to go to bed
 • acercarse = to come closer to something or somebody
 • afeitarse = to shave oneself
 • alejarse =  to move yourself away from
 • arrepentirse = to be sorry/to regret
 • bañarse = to wash yourself
 • cortarse= to wound a part of your body/to cut your hair
 • decidirse = to make your own decision
 • dedicarse=  to dedicate yourself to something
 • despertarse = to wake up
 • ducharse= to shower
 • dormirse= to sleep
 • entrenarse = to train yourself
 • equivocarse = to make a mistake
 • irse = to leave
 • lastimarse = to hurt yourself
 • lavarse = to wash parts of your body
 • levantarse = to wake up
 • llamarse= to say your name
 • mancharse = to stain your clothes accidentally
 • maquillarse= to apply make up on your face
 • meterse en = to get yourself into something
 • mirarse = to look at yourself in mirror
 • mojarse = to get wet
 • negarse = to refuse to do something
 • ocuparse = to deal with/to do something in person
 • pararse= to stand up
 • peinarse= to comb your hair
 • preocuparse = to get worried
 • premiarse = to treat yourself/ to reward
 • prepararse= to get ready
 • ponerse = to put your clothes on
 • quedarse = to decide to stay in a place/ in a position
 • quitarse= to take your clothes off
 • referirse= to refer to something
 • reunirse = to meet with somebody
 • romperse = to break a part of your body
 • secarse = to dry
 • sentarse= to sit down
 • sentirse= to feel
 • vestirse= to get dressed
   

       Chúc chị Châm học tốt!!!!! Hẹn gặp chị ở buổi thứ 4

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *